QUY ĐỊNH THANH TOÁN

Mọi thanh toán dịch vụ đều thực hiện qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, sao kê của ngân hàng sẽ được xem như chứng từ xác nhận giao dịch.

Thông tin tài khoản ngân hàng:

Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi
Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC TƯỢU
Số tài khoản: 0271.000.944.062

Hoặc:

Ngân Hàng Á Châu – ACB chi nhánh Gò Mây
Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC TƯỢU
Số tài khoản: 190.951.519

Ngân Hàng Á Châu – ACB chi nhánh Gò Mây (VISA)
Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC TƯỢU
Số tài khoản: 4214.9456.0254.1229

Hoặc:

Ngân Hàng Martimebank chi nhánh Tô hiến thành Quận 10
Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC TƯỢU
Số tài khoản: 9704.2600.1016.9522